ที่อยู่์โรงเรียน

    
          โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านซับปางช้าง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ 67180 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
โทร  056-029288